Europe Day

Tuesday 9 May - 18:30Mike's Badhuistheater Amsterdam, Boerhaaveplein 28 

Op 9 mei organiseert Volt Europa pan-Europese events om de Dag van Europa te vieren! Volt Amsterdam nodigt je op dinsdag 9 mei vanaf 18:30 uur uit bij het Badhuis Theater in Amsterdam voor een avondvullend programma met speeches, een paneldiscussie en een borrel.


Damian Boeselager (Europees parlementariër en mede-oprichter van Volt Europa) zal de avond aftrappen met een speech vanuit Straatsburg, die wij live uitzenden in het Badhuis. Hierna volgt er een paneldiscussie met als thema "Europese identiteit". De paneldiscussie wordt geleid door Jochem Jordaan van "De Kiesmannen" (www.dekiesmannen.nl). Onder leiding van Jochem zullen experts uit verschillende disciplines met elkaar in gesprek gaan over dit thema. Ook is er natuurlijk gelegenheid voor vragen.


Onze eigen Juliet Broersen (Gemeenteraadslid en fractievoorzitter Volt Amsterdam), Ties Gijzel (journalist van o.a. Follow the Money en mede-oprichter van Are We Europe), en Krisztina Lajosi (ass. professor bij de UvA op het gebied van Europese culturele geschiedenis) nemen plaats in het panel. Vervolgens zal Reinier van Lanschot (oprichter van Volt Nederland en Co-President Volt Europa) de paneldiscussie afsluiten met een Q&A over de Europese Parlementsverkiezingen in 2024.


Tot slot is er gelegenheid om na te praten met een drankje. Wij hopen jullie daar allemaal vanaf 18:30 uur te zien, het programma start rond 19:00 uur!


De voertaal van dit evenement is Engels.

Je kan je aanmelden via de link


---ENG---


On May 9, Volt Europe is organizing pan-European events to celebrate Europe Day! Volt Amsterdam invites you on Tuesday, May 9 from 18:30 at the Badhuis Theater in Amsterdam for a full evening of speeches, a panel discussion and drinks.


Damian Boeselager (European parliamentarian and co-founder of Volt Europe) will kick off the evening with a speech from Strasbourg, which we will broadcast live at the Badhuis. This will be followed by a panel discussion on the theme of "European identity." The panel discussion will be led by Jochem Jordaan of "De Kiesmannen"  (www.dekiesmannen.nl). Led by Jochem, experts from different disciplines will discuss this theme. Of course, there will also be an opportunity for questions. 


Our own Juliet Broersen (City Council member and chair Volt Amsterdam), Ties Gijzel (journalist from Follow the Money and co-founder of Are We Europe), and Krisztina Lajosi (ass. professor at the UvA in the field of European cultural history) will participate as panelists. Next, Reinier van Lanschot (founder of Volt Netherlands and Co-President Volt Europe) will conclude the panel discussion with a Q&A about the 2024 European Parliament Elections. Finally, there will be an opportunity to have a drink. We hope to see you all there from 18:30, the program starts around 19:00!


This event will be in English.


You can sign up through the link!Location of the event

Mike's Badhuistheater 

Boerhaaveplein 28

1091 AT Amsterdam