VoltCleanUp

Elke 3e zaterdag van de maand

-- English below --

Eéns per drie maanden houden wij een CleanUp actie in een buurt in Amsterdam. We komen samen om de straten op te ruimen en de stad een stukje schoner achter te laten.


De volgende clean up staat gepland op 17 september. We verzamelen in het Erasmuspark nabij The Miracle Garden.


Om aan het eind van de zomer nog net van de laatste zonnestralen te kunnen genieten, combineren we de clean-up met een BBQ! Hiervoor vragen wij een bijdrage van €10,- per persoon zodat het eten en één drankje kunnen worden verzorgd.


Wil je een handje helpen Amsterdam schoner te maken? Meld je dan via formulier aan.


Ook als je geen Volt lid bent, ben je van harte welkom. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om mee te doen met de cleanUp zonder mee te doen aan de BBQ.


-- English --

Once every three months we have our CleanUp campaign in a neighborhood in Amsterdam. We come together to clean up the streets and leave the city a little nicer.


The next clean up is scheduled for September 17th. We gather in the Erasmus park near The Miracle Garden.


To be able to enjoy the last rays of the sun at the end of summer, we combine this clean-up with a BBQ! For this we ask for a small contribution of €10 per person so that food and one drink can be provided.


Would you like to lend a hand to make Amsterdam cleaner? Please fill up this form.


Even if you are not a Volt member, you are most welcome. It is of course also possible to participate in the cleanUp without participating in the BBQ.

Erasmuspark (near The Miracle Garden)

1056BV Amsterdam