General Assembly - Europa

Zaterdag 8 oktober 12:00 - Zondag 9 oktober 12:00Praag

-English Below-

We need YOU

De grootste uitdagingen van vandaag - de klimaatcrisis, toenemend populisme en ongelijkheid, en de invasie van Oekraïne - kunnen niet door landen of individuen alleen worden aangepakt. Dit plaatst Volt, als pan-Europese politieke partij, in een unieke positie in de geschiedenis om samen grensoverschrijdend actie te ondernemen.

Dit kan alleen met jouw hulp. Op 8 en 9 oktober organiseert Volt een Algemene Vergadering om onze politieke prioriteiten voor de Europese verkiezingen in 2024 te bepalen. En daarvoor hebben we jouw aanwezigheid en stem nodig.

En wat is een betere stad om dit te doen dan de prachtige stad Praag?

Kom naar Praag om jouw mening te geven over hoe we de toekomst van Europa vormgeven. Tickets zijn nu te koop.

Daarnaast zijn we bezig met het organiseren van gezamenlijk vervoer vanuit Amsterdam/Nederland per bus/trein naar Praag. Mocht je hier gebruik van willen maken of meer informatie hierover wilt ontvangen, laat het even weten met een mailtje naar events.amsterdam@voltnederland.org.

-English-


We need YOU


The biggest challenges of today - the climate crisis, rising populism and inequality, and the invasion of the Ukraine - cannot be addressed by countries or individuals alone. This puts Volt, as a Pan-European Political Party, in a unique position in history to take action together across borders.


But this starts with your help. On 8 and 9 of October, Volt will host an in-person General Assembly to define our political priorities for the European elections in 2024. And we need your presence and your voice to do so.


And what better a city to do this in than the beautiful bohemian city of Prague?


Join us at the Conference Center in Prague to have your say on how we shape the future of Europe. Tickets are on sale now.


In addition, we are organising a joint trip from Amsterdam/the Netherlands by bus/train to Prague. If you want to make use of this or would like to receive additional information, please let us know by email to events.amsterdam@voltnederland.org