Internationale Vrouwendag met Volt:

Inclusie & Veiligheid

Wednesday March 8 - 18:00ZIMIHC theater, 55 Bouwstraat, Utrecht

- English below -

Meer diversiteit, emancipatie, gendergelijkheid maar ook optimalisatie van kansen en het vergroten van de maatschappelijke participatie van vrouwen in onze samenleving blijven nog steeds actuele thema’s. Daarom organiseert Volt Nederland op Internationale vrouwendag (8 maart) een event dat in het teken staat van het thema Inclusie & Veiligheid. Vrouwen van Volt heeft voor dit event diverse sprekers en workshops van o.a. Stem op een Vrouw en Emancipator samengebracht in het ZIMIHC theater in Utrecht. Ook zullen er verschillende Volters waaronder Laurens Dassen zijn die hun visie over dit thema zullen delen. Een event dat in het teken staat van ware gelijkheid en waarbij iedereen welkom is, want voor daadwerkelijke emancipatie hebben we iedereen nodig!


Kom jij 8 maart ook? Meld je hier aan!


- English - 


More diversity, emancipation, gender equality, but also optimizing opportunities and increasing the social participation of women in our society are still pressing subjects. That is why Volt Nederland is organizing an event on International Women's Day (8 March) that focuses on the theme of Inclusion & Safety. For this event, Vrouwen van Volt has brought together various speakers and workshops from, among others, Stem op een Vrouw and Emancipator in the ZIMIHC theater in Utrecht. There will also be several Volters, including Laurens Dassen, who will share their vision on this theme. An event that is all about true equality and where everyone is welcome, because we need everyone for real emancipation!


Are you coming March 8? Sign up here!