Volt Amsterdam Winter Event

10 decemberWestBeat - Delflandlaan 2

-English Below-

De dagen worden korter, feestelijke versieringen kleuren de straten van Amsterdam en we naderen het einde van 2022; dus is het tijd voor het gezelligste samenzijn van het jaar, het Volt Amsterdam Winter Event:

Zaterdag 10 december

12:00 - 19:00u

@Westbeat (Delflandlaan 2)

We komen samen, om terug te kijken, vooruit te kijken, maar vooral om elkaar beter te leren kennen: (nieuwe) leden, actieve leden en niet-leden! Iedereen is welkom, dus neem vooral vrienden of bekenden mee die benieuwd zijn naar Volt.

In het net voltooide geweldig mooie Westbeat complex (kantoor van o.a. Change Inc., het platform voor toekomstmakers), net buiten de ring in Nieuw-West, zal er voldoende gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de Amsterdamse politiek en de koers van Volt Amsterdam daarin.

We organiseren een beleidshackaton en speeddate sessies, gaan op een interactieve wijze aan de slag met belangrijke thema’s zoals diversiteit & inclusiviteit en sociale innovatie en vertellen jullie meer over actief worden voor Volt Amsterdam, Nederland en Europa. Ook zullen onze kanjers uit de fractie een update geven over hun werk, jullie vragen beantwoorden én aangeven hoe je hen kunt helpen. En natuurlijk sluiten we feestelijk af met een borrel en pubquiz door onze Volt Amsterdam Internationals.

Voor (nieuwe) leden is dit dé mogelijkheid om Volt en Volters (nog beter) te leren kennen. Iedereen die enthousiast is kan direct actief worden, aangezien we enkele initiatieven zullen aankondigen waar we goede mensen voor kunnen gebruiken!

Dus zet de 10e alvast in de agenda en bemachtig via onderstaande knop je ticket voor hét Volt Amsterdam Winter Event.

BEMACHTIG JE TICKET

Voor deelname aan dit fantastische evenement vragen wij een kleine bijdrage in de kosten. Hiervoor zullen wij zorgen dat er gedurende het event gratis drankjes en kleine versnaperingen aanwezig zullen zijn. Daarnaast sluiten we de dag af met een borrel. Ook tijdens deze borrel zullen er (non)alcoholische drankjes aanwezig zijn. Aangezien het event pas in de middag begint, verzoeken wij jullie wel om thuis alvast te lunchen.

Wij kijken er naar uit en we hopen jullie ook!

-English-


The days are getting shorter, festive decorations colour the streets of Amsterdam and we are approaching the end of 2022; so it's time for the cosiest get-together of the year, the Volt Amsterdam Winter Event.


Saturday 10 December

12:00 - 19:00u

@Westbeat (Delflandlaan 2)

­

We are meeting up to look back, look ahead, but most of all to get to know each other better: (new) members, active members and non-members! Everyone is welcome, so be sure to bring friends or acquaintances who are curious about Volt.

In the beautiful Westbeat complex (office of Change Inc., the platform for future makers), just outside the ring road in New West, there will be plenty of opportunity to exchange views on Amsterdam politics and Volt Amsterdam's place in it.

We will organise a policy hackathon and speed-dating sessions, engage interactively with key themes such as diversity & inclusiveness and social innovation, and tell you more about becoming active for Volt Amsterdam, the Netherlands and Europe. Our group leaders will also give an update on their work, answer your questions and tell you how you can help them. And of course we will conclude festively with drinks and a pub quiz by our Volt Amsterdam Internationals.

For (new) members this is the opportunity to get to know Volt and Volters (even better). Anyone who is enthusiastic can become active right away, as we will announce some initiatives for which we can use good people!

So mark the 10th in your agenda and register your ticket for the Volt Amsterdam Winter Event directly via the button below:

­

GET YOUR TICKET

­

To participate in this fantastic event, we ask for a small contribution towards the costs. For this, we will provide free drinks and small snacks during the event. In addition, we will end the day with drinks. (Non-)alcoholic drinks will also be available during this event. As it only starts in the afternoon, we ask you to eat lunch before you come.

WestBeat

Delflandlaan 2

Amsterdam Nieuw-West