Onze Fractie


Dit zijn de raadsleden die ons Europese en positieve geluid laten horen in de gemeenteraad van Amsterdam.

Juliet Broersen

Woningbouw en Volkshuisvesting | Sociaal, Economische Zaken en Democratisering | Vluchtelingenbeleid | Evenementen

Itay Garmy

Duurzaamheid en Circulaire economie | Financiën, Kunst en Diversiteit | Digitalisering | Veiligheid


Fractievertegenwoordigers

Naast de gemeenteraad kent Amsterdam negen raadscommissies met allemaal een eigen thema, zoals wonen of duurzaamheid. In deze raadscommissies worden onderwerpen besproken en voorbereid waar later in de raad over besloten wordt. Omdat het praktisch niet altijd haalbaar is bij elke commissie te zijn, kunnen fracties vertegenwoordigers aanstellen die namens de fractie zitting nemen in een commissie. Dit zijn onze fractievertegenwoordigers:

Ian

Hendriks

Mobiliteit, Openbare Ruimte, Water & Groen


Naast fractievertegenwoordiger werkt Ian als fractiecoördinator

Femke Konings

Ruimtelijke Ordening

Merle van Laake

Onderwijs, Zorg & Armoedebestrijding


Naast fractievertegenwoordiger werkt Merle als fractiemedewerker


Contact

Heb je een vraag of opmerking voor onze raadsleden of fractievertegenwoordigers? Stuur een mailtje naar m.van.laake@amsterdam.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


Benieuwd naar de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de gemeente? Bezoek de site van de gemeente Amsterdam voor uitleg over hoe je als burger, ondernemer of organisatie kan meedenken, meewerken en meebepalen.