Ian

Hendriks

'Het publiek weer verbinden met hun omgeving en de politiek.'


Ian is een ondernemer in hart en nieren. Optimistisch en voortvarend. Al op zijn achttiende had een eigen bedrijf in DJ-opleidingen en het organiseren van evenementen. Na een studie Business administration, Pedagogisch Didactisch Getuigschrift en Politieke Wetenschappen, is Ian begonnen als fractiecoördinator bij Volt Amsterdam.


Ian is naast fractiecoördinator ook fractievertegenwoordiger voor Volt Amsterdam. Als fractievertegenwoordiger wil Ian Amsterdammers verbinden met hun omgeving en de politiek. Hij heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en wil bijdragen aan een eerlijke, gelijkwaardige, inclusieve en betrokken Amsterdamse samenleving.


Ian stond nummer 8 op de kandidatenlijst voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ook is Ian actief voor Volt Europa en heeft hij meegeschreven aan het verkiezingsprogramma voor Amsterdam.

Volg Ian