Vacatures


Volt groeit hard en daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken, ook op lokaal niveau! We hebben meerdere vacatures openstaan. Mocht je enthousiast zijn om bij te gaan dragen aan het succes van Volt Amsterdam dan horen we heel graag van je!

Lokale kandidaten-commissie


Onze lokale kandidatencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de selectieprocedures voor de verkiesbare posities binnen regio Groot Amsterdam.

Lid Kandidatencommissie

De lokale kandidatencommissie van regio Volt Groot Amsterdam is verantwoordelijk voor het maken van gedegen selectieprocedures, het uitvoeren van selectieprocessen en schrijven van gemotiveerde beoordelingen van Volt-leden die zich kandidaat stellen voor politieke verkiezingen, het regiobestuur van Volt Groot Amsterdam en verschillende onafhankelijke commissies binnen Volt Groot Amsterdam. Als lid van de lokale kandidatencommissie maak je dan ook onderdeel uit van een cruciaal proces binnen een snel groeiende organisatie.


De lokale kandidatencommissie bestaat maximaal uit negen leden die worden gekozen door het Volt Groot Amsterdam Congres voor een periode van drie jaar. Op dit moment zijn we op zoek naar minimaal vijf nieuwe leden voor de lokale kandidatencommissie.Wat ga je doen?


Als lid van de Volt Groot Amsterdam lokale kandidatencommissie:

 • Beoordeel je kandidaten voor alle door de leden te verkiezen posities binnen Volt Amsterdam, namelijk de kandidaten voor de verschillende kieslijsten, de kandidaten voor het bestuur en de kandidaten voor de verschillende onafhankelijke commissies;

 • Denk je mee over vereisten en gewenste profielen van de kandidaten;

 • Denk je na over hoe selectieprocedures ontwikkeld dan wel verbeterd kunnen worden;

 • Leg je ten minste twee keer per jaar verantwoording af aan de leden van Volt Amsterdam tijdens het congres.Wie zoeken we?

Volt is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en de kracht van diversiteit inzet om betere resultaten te behalen voor onze samenleving. Ongeacht je gender, leeftijd (mits 18+), culturele achtergrond, van wie je houdt of wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te reageren.


Als lid van de lokale kandidatencommissie wordt verwacht dat:

 • Je de waarden van Volt actief uitdraagt in alles wat je doet;

 • Je een passie hebt voor werving en selectie, HR-ervaring is een pré;

 • Je in staat bent om kennis, kunde en motivatie van anderen te beoordelen;

 • Je bij voorkeur ervaring hebt met het ontwerpen van selectieprocedures en het vaststellen van gewenste profielomschrijvingen;

 • Je onderschrijft dat de lokale kandidatencommissie ‘met één mond’ spreekt en dat het een vertrouwensfunctie betreft;

 • Je een goed ontwikkeld gevoel voor integriteit bij jezelf en anderen hebt;

 • Je voldoende tijd beschikbaar bent, want zeker in periode dat seleties plaatsvinden gaat het om circa 10-12 uur per week. (Het betreft een niet betaalde functie.)


Formele vereisten voor de functie:

 • Je bent lid van Volt Nederland op het moment van verschijnen van deze vacature 1 april 2022;

 • Je bent minimaal 18 jaar;

 • Je moet een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen;

 • Je bent geen lid bij een andere politieke (jongeren)organisatie of partij;

 • Je kunt niet tegelijkertijd lid zijn van de kandidatencommissie en

  • Een andere verkozen positie binnen Volt Nederland vervullen;

  • Een betaalde dienstbetrekking vervullen bij de partij of een daaraan verbonden rechtspersoon;

  • Een functie vervullen binnen Volt Nederland of Volt Amsterdam waarvan vermoed kan worden dat de onpartijdigheid in het geding kan komen;

  • Een functie vervullen waardoor je jezelf in een positie bevindt waarbij (schijnbare) belangenverstrengeling of integriteitsissues kunnen ontstaan.


Interesse?


Meld je aan en stuur de onderstaande documenten uiterlijk naar kancie.amsterdam@voltnederland.org:


 • Een motivatiebrief,

 • Je CV,

 • Een ingevulde integriteitsvragenlijst.

 • Twee gemotiveerde schriftelijke aanbevelingen van bij voorkeur Volt-leden of anders externen (zie selectieproces).

Zie hier voor meer informatie over het selectieproces.

Beleidsteam


Volt gelooft dat ons beleid moet meegroeien met onze bruisende hoofdstad en haar inwoners. Amsterdam zit vol goede ideeën en de manieren waarop we in de stad kijken naar onszelf, elkaar en naar grote uitdagingen en mogelijkheden - zoals klimaat, technologie, werk, wonen - zijn voortdurend in ontwikkeling. Het beleidsteam verwerkt al deze ontwikkelingen tot samenhangend Volt-beleid.


Co-lead Beleidsteam

Het Beleidsteam is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van Volt Amsterdam. Volt gelooft dat ons beleidsprogramma moet meegroeien met onze bruisende hoofdstad en haar inwoners. Amsterdam zit vol goede ideeën en de manieren waarop we in de stad kijken naar onszelf, elkaar en naar grote uitdagingen en mogelijkheden - zoals klimaat, technologie, werk, wonen - zijn voortdurend in ontwikkeling.
Het beleidsteam zoekt een enthousiaste Volter die samen met een tweede Co-Lead de leiding wil nemen over het omzetten van die ontwikkelingen in beleid. Het team dat je aanstuurt bestaat uit tientallen actieve Volters die zich inzetten als beleidsschrijvers en experts. Ook word je onderdeel van het Leads-team, samen met het bestuur en de co-leads van de andere functionele teams (zoals Communicatie, Events en Community).
Volt Amsterdam bestaat uit ~2.500 leden. Als co-Lead Beleid zet je je in om hen te vertegenwoordigen in effectief en toekomstbestendig beleid!
Wat ga je doen?
 • Je draagt met je team bij aan de ondersteuning van de raadsleden en fractie van Volt in de gemeenteraad;
 • Je leidt en coördineert de tweede policy cycle, waarin we ons beleidsprogramma gaan aanscherpen en aanvullen;
 • Je bent de verbinder tussen Volt-leden, beleidsteam en experts en zoekt steeds naar manieren om onze leden een prominente plek te geven binnen beleidsontwikkeling;
 • Je ondersteunt met je team de ontwikkeling van beleid voor de provincie Noord-Holland;
 • Je organiseert meetings met het beleidsteam, ondersteunt en coacht de teamleden, verbetert (besluitvormings)processen en faciliteert een laagdrempelig, creatief en soepel beleidsproces.

Wie zoeken we?
Wil jij bijdragen aan het beleid van Volt Amsterdam en heb je affiniteit met politieke beleidsontwikkeling en met projectmanagement, teambuilding of leiderschap? Dan zoeken wij jou! Beleid uit de ivoren toren halen en middenin Amsterdam zetten? Een open en creatieve sfeer creëren waarin het beleidsteam eigen ideeën kan ontwikkelen? Proactief de voortgang, het democratisch gehalte en het grotere plaatje van beleidsprojecten bewaken? Wat je drive ook is, we horen graag van je!

Volt is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en de kracht van diversiteit inzet om betere resultaten te behalen voor onze samenleving. Ongeacht je gender, leeftijd (mits 18+), culturele achtergrond, van wie je houdt of wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te reageren. Met het oog op het principe van pariteit moedigen we kandidaten die zich als vrouw of als non-binaire persoon identificeren van harte aan om te solliciteren.
Dit is een vrijwilligersfunctie met een geschatte tijdsbesteding van 8 - 12 per week. Sommige perioden (zoals tijdens het hoogtepunt van de policy cycle) kunnen een hogere tijdsbesteding vragen.
Spreekt deze vacature je aan? Neem dan contact op met de Amsterdamse City Leads.

Beleidsbuddy fractie

Sinds maart vertegenwoordigen Juliet en Itay onze toekomstgerichte, Europese partij in de Amsterdamse gemeenteraad. Na onze Amsterdamse vuurdoop de afgelopen maanden staat deze zomer nu helemaal in het teken van de politieke strategie en duiken we diep in alle portefeuilles. Zodat we na het zomerreces op volle sterkte verder kunnen werken aan de verandering die we willen zien in onze hoofdstad!
Wij zoeken bevlogen Volters die vanuit het beleidsteam van Volt Amsterdam de leden van de Amsterdamse fractie willen ondersteunen als beleidsbuddy!
Wil jij graag een bijdrage leveren aan de toepassing van ons beleid in de Amsterdamse fractie? Ken en onderschrijf je het Volt gedachtegoed volledig? Kun jij het Volt-beleid interpreteren, vertalen naar nieuwe standpunten en van daaruit een constructieve dialoog aangaan? Durf je vanuit de Volt-waarden ook tegen de stroom in te zwemmen? Word dan beleidsbuddy!
Wat houdt het inDe Amsterdamse gemeenteraad heeft 9 raadscommissies ingesteld. Binnen de Volt-fractie nemen onze raadsleden (Juliet en Itay) en fractievertegenwoordigers allemaal één of meer commissies voor hun rekening, zodat iedereen zijn eigen portefeuilles heeft. Ieder commissieteam wordt versterkt met een beleidsbuddy vanuit het beleidsteam, die optreedt als de primaire sparringpartner voor de portefeuillehouder.
Wat ga je doen
 • Je bent sparringpartner voor keuzes, prioritering en stemmingen in de commissie;
 • Samen met de portefeuillehouder bereid je de commissievergaderingen voor;
 • Je draagt bij aan de totstandkoming van de inhoudelijke bijdragen door deze van feedback te voorzien of af te stemmen met de portefeuillehouder;
 • Je bent de primaire verbinder tussen de fractie en het beleidsteam en tussen het raadswerk en het Volt-beleid;
 • Je ondersteunt bij de voorbereiding van raadsvergaderingen op jouw commissie;
 • Je gaat indien relevant op werkbezoek bij belanghebbenden.

Wie zoeken we
 • Je gaat indien relevant op werkbezoek bij belanghebbenden;
 • Je ademt Volt gedachtengoed;
 • Je bent breed geïnteresseerd;
 • Je bent flexibel en kunt schakelen tussen diverse onderwerpen;
 • Je spreekt en schrijft Nederlands (alle raadsaangelegenheden zijn in het Nederlands);
 • Inhoudelijk sterk op de onderwerpen van de commissie is een prè;
 • Ervaring met beleid binnen Volt is een prè.

Volt is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en de kracht van diversiteit inzet om betere resultaten te behalen voor onze samenleving. Ongeacht je gender, leeftijd (mits 18+), culturele achtergrond, van wie je houdt of wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te reageren.
TijdsbestedingDit is een vrijwilligersfunctie met een geschatte tijdsbesteding van 4-10 uur per week. Piekmomenten zijn de weken waarin er een commissievergadering is, dat is (ongeveer) 1 keer in de 3 weken. 3 dagen voor de vergadering komt de voorlopige agenda online en is het vaak even alle hens aan dek.
Spreekt deze vacature je aan? Neem dan contact op met de Amsterdamse City Leads.

Campagne & Sociale Innovatie


Het campagne- en sociale innovatie team van Volt Amsterdam zorgt voor de campagne omtrent verkiezingen en de sociale innovatie van Volt Amsterdam als beweging.


Co-lead Campagne & Sociale Innovatie

Het campagne- en sociale innovatie team van Volt Amsterdam zorgt voor de campagne omtrent verkiezingen en de sociale innovatie van Volt Amsterdam als beweging. De vrijwilligers in dit team houden zich bezig met de campagnestrategie en de uitvoering hiervan door het coördineren van evenementen, externe communicatie en beleid. Ook houden ze zich bezig met het opkomen voor de belangen van Amsterdammers door op zoek te gaan naar hoe we lokale initiatieven kunnen ondersteunen die in lijn zijn met de waarden en doelen van Volt. Dit met als doel echt een betere stad te creëren. Zowel door lokaal aanwezig te zijn als door met de volgende verkiezingen stemmen te halen.
Voor dit team zoeken we naar een enthousiaste Volter die, samen met de zittende campagne co-lead, leiding wilt geven aan de activiteiten van dit team. Uiteraard doe je dat niet alleen, maar met tientallen actieve Volters die zich inzetten voor campagne & sociale innovatie in de vorm van projectgroepen. Daarnaast maak je deel uit van het Volt Amsterdam Leads-team bestaande uit het bestuur en de co-leads van de overige functionele teams, Events, Community, Communicatie en Beleid.
Volt Amsterdam bestaat uit ~2.500 leden, wat is er mooier dan al deze leden écht te binden aan de stad? Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen? Misschien heb jij daar wel leuke creatieve oplossingen voor!
Wat ga je doen?
 • Je maakt een plan voor de activatie van leden ten behoeve van sociale innovatie en je houdt je bezig met de campagneplanning voor toekomstige verkiezingen.
 • Je stemt dit plan af met je stakeholders, waaronder het Volt Nederland campagne team, de campagneleads andere stedenteams (binnen de provincie Noord-Holland), het bestuur, de fractie en de overige team leads van Volt Amsterdam.
 • Je bedenkt creatieve nieuwe ideeën en brengt deze tot uitvoering;
 • Samen met je co-lead stuur je de vrijwilligers in het campagneteam aan;
 • Je neemt deel aan het tweewekelijkse team lead overleg met het bestuur om de gang van zaken te bespreken en je activiteiten af te stemmen met de andere functionele teams.
 • Je neemt (wekelijks - incidenteel vaker bij crisissituaties) deel aan de PolCa; het lichaam dat de snelle besluiten neemt in campagnetijd.

Wie zoeken we?Volt is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en de kracht van diversiteit inzet om betere resultaten te behalen voor onze samenleving. Ongeacht je gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt of wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te reageren.Ben jij degene die altijd vooraan staat als er iets georganiseerd moet worden en weet jij op een aanstekelijke en creatieve manier mensen met je mee te krijgen? Dan zoeken we jou!Dit is een vrijwilligersfunctie met een geschatte tijdsbesteding van 8 - 12 per week, afhankelijk van projecten, activiteiten en je eigen efficiency. Ook zal dit verder omhoog pieken tussen februari en maart 2023. Spreekt deze vrijwilligersvacature je aan? Neem dan contact op met Bestuur Volt Amsterdam.

Community


Het community team van Volt Amsterdam zorgt voor de verbinding met en tussen leden.


Lid onboarding team

Het community team van Volt Amsterdam zoekt naar enthousiaste Volters die de nieuwe leden van Volt Amsterdam van harte welkom kunnen heten. Je hebt een kort, maar goed gesprek en je zet jouw communicatieve vaardigheden in voor Volt Amsterdam.
Je kunt hiervoor gebruik maken van Google Meet of je belt rechtstreeks op met de leden die op jouw lijstje staan. Volt Amsterdam groeit enorm en wat is leuker dan echt alle nieuwe leden op de Volt manier welkom te heten? Wat ga je doen?
 • Je heet nieuwe leden telefonisch of via Google Meet welkom
 • Je vraagt of het nieuwe lid actief wil worden
 • Je refereert naar of bespreekt de vacaturelijst

Wil je bijdragen aan de community van Volt Amsterdam? Dan zoeken we jou!
Geschatte tijdsbesteding per week: wisselend en afhankelijk van jouw beschikbaarheid maar gemiddeld 1-2 uur.
Spreekt deze vacature je aan? Neem dan contact op met het community team.

Als je hierboven niet meteen iets hebt gevonden dat je aanspreekt, maar je wilt wel actief worden, neem dan contact met ons op via amsterdam@voltnederland.org