1


Kiezen voor een duurzaam Amsterdam


Inhoud

Navigeer door middel van het onderstaande menu eenvoudig online door ons verkiezingsprogramma. Bovenaan elke hoofdstuk pagina vind je dit menu. Klik op een hoofdstuk om dit te lezen.


1Kiezen voor een duurzaam Amsterdam

Volt gelooft dat Amsterdam alles in huis heeft om sterker uit de huidige klimaatcrisis te komen. Maar we moeten keuzes durven maken en durven handelen. De wereld staat voor een serieuze uitdaging om de overstap te maken naar een samenleving waarin duurzaamheid de norm is.


Groene Galerij

Of het nu gaat om hete, droge zomerdagen of om stortregens in de herfst, het verre- gaand vergroenen van de stad is dé manier om de hoofdstad weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente werkt al hard om een groenere hoofdstad mogelijk te maken. Volt gelooft dat zo’n project echter pas kans van slagen heeft als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft.

De Groene Galerij verbindt de woonwijken met het hart van de stad via een groene wandel- en fietsroute langs alle parken en culturele hoogtepunten en verkleint de druk van het massatoerisme in het centrum.

Energie: de mix van morgen

Driekwart van het broeikasgas dat we uitstoten, komt voort uit energiegebruik. Om de overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie mogelijk te maken en soepel te laten verlopen, moeten we een aantal fundamentele keuzes maken in het gemeentebeleid.

Wind en zon vullen elkaar aan in de duurzame energiemix van de toekomst. Volt steunt het plaatsen van windmolens op zee en in de industriële gebieden van de stad. Daarbuiten wil Volt geen windmolens realiseren in de andere zoekgebieden in de buurt van woonwijken. De voordelen van de extra energieopwek wegen daar niet op tegen

de nadelen voor bewoners en de natuur. In plaats daarvan verhoogt Volt de ambities voor zonne-energie op daken.

Volt wil voor 2030 af van energie uit het verbranden van bomen, tenzij kan worden vastgesteld dat de biomassa uit Europa afkomstig is en daadwerkelijk alleen onbruikbaar restafval betreft.

Waterstof is een van de energiedragers van de toekomst. We willen het opwekken en gebruiken van waterstof aanmoedigen, zodat de scheepvaart, zware industrie en andere bedrijfstakken er snel mee aan de slag kunnen.

We willen het plaatsen van (groene) zonnedaken aanmoedigen door met bedrijven en huiseigenaren te zoeken naar slimme toepassingen en financieringsconstructies die snel en eerlijk geregeld kunnen worden.

Door de stijgende energieprijzen is het nu nóg meer van belang om te voorkomen dat kostbare warmte weglekt door slechte isolatie. Energiearmoede is een groeiend probleem en verdient de volle aandacht van de gemeente om de warmtetransitie inclusiever te maken. Volt wil werk maken van isolatie door huiseigenaren, huurders en uitbaters te motiveren om te isoleren. Zoals met transparante duurzaamheidseisen op basis van draagkracht en met ondersteunen- de maatregelen naar voorbeeld van het Britse “The Home Energy Saving Programme“.


Een schone stad

Vraag Amsterdammers wat hun grootste ergernissen zijn in de stad en je kunt ervan uitgaan dat rondslingerende vuilniszakken hoog op de lijst komen. De stank, het ongedierte en het lelijke uitzicht moeten wat ons betreft tot het verleden behoren. Ook de verwerking van afval kan beter.

Volt kiest voor een schone stad, waarin ons afval wordt gebruikt om de producten van morgen te maken en het verbranden van stadsafval tot een minimum wordt beperkt. Minder uitstoot, minder luchtverontreiniging en een stap dichterbij een circulair Amsterdam.

Volt wil scanauto’s en afvalcontainers uitrusten met slimme technologie om te helpen het afvalprobleem op te lossen. Daarnaast willen we Amsterdammers zelf beter in staat stellen om snel en makkelijk te laten weten waar het mis gaat.

Volt zal regelmatig het bestuur van onze stad gaan aansporen ervoor te zorgen dat de gemeente sneller en beter gaat reageren op overlastmeldingen van inwoners over bijvoorbeeld zwerfafval, een gevaarlijke verkeerssituatie of over- last door personen.

Veiligheid

Een eerlijk speelveld begint bij heldere spelregels. Het Amsterdam van de toekomst moet een open en tolerante stad zijn. Een stad die intimidatie, geweld en criminaliteit effectief en doelgericht aanpakt. Dit vereist een doorlopende dialoog in de samenleving.

In de discussie rond de Wallen is wat Volt betreft het tegengaan van uitbuiting van sekswerkers en bestrijden van mensen- handel het belangrijkste uitgangspunt. We willen dat Amsterdam meer samenwerking zoekt met andere Europese steden en partijen om netwerken die zich bezighouden met mensenhandel aan te pakken.

We willen onderzoeken wat de beste strategie is voor het aanpakken van zogenaamde “hate crimes” - geweld en intimidatie op basis van afkomst, religie, gender, politieke- of seksuele voorkeur. Zulke daden dragen bij aan een gevoel van onveiligheid op straat en horen niet thuis in onze stad.

Crimineel geld zorgt voor oneerlijke concurrentie op de woningmarkt, in de middenstand en andere delen van de samenleving. Volt wil dat de samenwerking tussen veiligheidsdiensten, overheid en marktpartijen wordt verbeterd om criminaliteit en witwassen te bestrijden.

De veiligheid van journalisten is essentieel voor een vrije media, en daarmee een functionerende democratie. Volt wil dat Amsterdam de journalistiek ondersteunt in het waarborgen van een veilige werkomgeving van journalisten door gemeentelijke samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en een mediacampagne over het nut van vrije, onafhankelijke media.

Volt is tegen de proef met burgerwaarnemers die geüniformeerde ambtenaren tijdens hun werk controleert op etnisch profileren. Het digitaal stopformulier, dat door Volt wordt ondersteund, is immers in Spanje en het Verenigd Koninkrijk al een beproefd en succesvol mid- del om etnisch profileren te voorkomen.
Onze programma's


Nederland wordt niet beter zonder Europa, Europa niet zonder Nederland.


Download hieronder ons programma om het nog eens rustig door te lezen.