+1

Toekomst. Made in Europe


Inhoud

Navigeer door middel van het onderstaande menu eenvoudig online door ons verkiezingsprogramma. Bovenaan elke hoofdstuk pagina vind je dit menu. Klik op een hoofdstuk om dit te lezen.


+1Toekomst. Made in Europe

Best practices

Volt bedrijft politiek met een open blik. We putten onze inspiratie uit beleid dat zich al in andere steden bewezen heeft. Europese samenwerking maakt onze stad sterker en Volt zal de komende jaren blijven zoeken naar nieuwe oplossingen voor Amsterdamse problemen en de beste plannen uit Mokum delen met Europa. Toekomst. Made in Europe.


Creatieve klimaatlessen uit Spanje, Frankrijk en Zwitserland

De Groene Galerij is geïnspireerd door Madrid, waar wordt gewerkt aan het bouwen van een 75 kilometer lange, groene weg om de stad. Daarmee wil de Spaanse hoofdstad de temperaturen in de stad en de uitstoot van broeikasgassen verlagen.

Het beleid voor het doven van de verlichting van gesloten bedrijfspanden halen we uit Frankrijk, deze energiebesparende maatregel is daar al sinds 2013 van kracht. Zwitserland moedigt het benutten van de daken aan met subsidies voor groene daken. In Basel is ongeveer 40% van de daken in gebruik om de biodiversiteit en klimaatadaptatie te bevorderen.


De Weense woon-aanpak

Wenen is een pionier op het gebied van de woningmarkt. Zo’n 60% van de inwoners van de hoofdstad van Oostenrijk woont in een (gesubsidieerde) betaalbare huurwoning. De stad heeft het bestemmingsplan verruimd en zorgt daarmee voor broodnodige leefbaarheid.


Burgerinspraak uit Lissabon

De Portugese hoofdstad heeft vanuit een bottom-up-perspectief gezorgd voor meer inspraak, onder andere door Lisboa Participa, een project waarbij bewoners van de stad mee kunnen denken én beslissen over de manier waarop de stad investeert.


Europese OV-oplossingen

Het integreren van spoor in stedelijk vervoer is in de meeste Europese steden al jaren succesvol, met als bekendste voorbeeld de S-bahn in Berlijn. Verder heeft Brussel goede ervaringen in het samenbrengen van OV- bedrijven en diverse vervoertypes, door het invoeren van combitickets. Het doortrekken van metro- of buslijnen naar de luchthaven heeft in Kopenhagen en Barcelona een positief effect gehad op de bereikbaarheid tussen de randgemeenten en de stadskern.


Zweedse transparantie

De EU geeft het goede voorbeeld door een lobbyregister, dat Volt op gemeentelijk niveau wil toepassen. Zo maken we besluitvorming in de stad transparanter. Uit Zweden komt het model om in te zetten op actieve openheid van de doelstellingen en uitgaven van de gemeente.Onze programma's


Nederland wordt niet beter zonder Europa, Europa niet zonder Nederland.


Download hieronder ons programma om het nog eens rustig door te lezen.