2

Een nieuwe kijk op economie


Inhoud

Navigeer door middel van het onderstaande menu eenvoudig online door ons verkiezingsprogramma. Bovenaan elke hoofdstuk pagina vind je dit menu. Klik op een hoofdstuk om dit te lezen.


2Een nieuwe kijk op economie

Volt wil de balans vinden tussen welvaart en welzijn. De handelsgeest van Amsterdam heeft de stad en zijn inwoners veel gebracht, maar voor een stad die aantrekkelijk is om in te wonen en werken is onderlinge solidariteit een voorwaarde. Volt kiest voor evenwichtig beleid dat ruimte geeft om te innoveren zonder afbreuk te doen aan het sociale weefsel van de stad.


Thuis in de stad

De wooncrisis is in grote delen van Nederland voelbaar. Onze Tweede Kamerfractie werkt hard om de crisis op landelijk niveau te bestrijden. Daarnaast gelooft Volt dat er lokaal actie nodig is voor de problemen op de Amsterdamse woningmarkt. De gemeente moet wat ons betreft de teugels in handen nemen op het gebied van volkshuisvesting. Wonen is een recht, geen luxe. We willen dat Amsterdam kiest voor evenwicht: oplossingen die nu het verschil maken voor de groepen die het meest getroffen zijn door de wooncrisis en in de toekomst structureel zorgen voor een eerlijk, sociaal en houdbaar woonbeleid. Volt wil;

Een nieuwe visie op het erfpachtsysteem. Meer transparantie en een duidelijke berekening van erfpacht: Amsterdam als de betrouwbaarste huurbaas van Nederland.

Betaalbare, toegankelijke studentenhuisvesting. Jongeren verdienen een eerlijke kans om een leven op te bouwen in de hoofdstad. We willen dat de gemeente met onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en de regio samenwerkt aan een toekomstbestendig plan om betaalbare ruimte te maken voor studenten, bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe campussen.

We willen ook meer ruimte voor seniorenwoningen; de oververhitte woningmarkt is er bij gebaat dat senioren die willen verhuizen van een te ruime woning kunnen kiezen voor een woning die bij hun wensen aansluit. Zo wordt de doorstroming bevorderd wat een integraal onderdeel is om de oververhitte woningmarkt af te koelen.

Betaalbaar bouwen, betaalbaar houden

Door de wooncrisis grijpen Amsterdammers met lage- en middeninkomens steeds mis, starters zijn stoppers geworden en uitzonderingssituaties - zoals noodgedwongen ‘tijdelijk’ bij je ex blijven wonen of ‘even’ teruggaan naar het ouderlijk huis - lijken het nieuwe normaal. De stad moet linksom of rechtsom het aantal betaalbare woningen behouden én uitbreiden.

Die huizen moeten gebouwd worden voor Amsterdammers, niet voor project- ontwikkelaars of vastgoedbeleggers. We steunen daarom de voorgenomen opkoopbescherming, waardoor huizen met een WOZ-waarde van minder dan €512.000 na verkoop vier jaar lang niet verhuurd mogen worden.

Maar hoe helpen nieuwe woningen als de huur voor veel mensen te hoog is? Wat voor zin heeft het om als stadsbestuur veel geld, tijd en energie te steken in het realiseren van nieuwe koopwoningen als die bij de eerstvolgende doorverkoop direct onbetaalbaar zijn voor de meeste Amsterdammers? Het belangrijkste is dat woningen vanaf dag één betaalbaar zijn en daarna betaalbaar blijven. Daarom doet Volt de volgende voorstellen.

Woonfonds (Rijswijk-model): Amsterdam start een pilot om 500 huurwoningen voor mensen met lagere- en middeninkomens te bouwen, waarvan de huren minstens 10 jaar lang hetzelfde blijven. Bij succes breiden we de pilot uit.

Amsterdam onderzoekt de bouw van nieuwe koopwoningen via het project Betaalbare Koop. Naar Zaans voorbeeld werken we aan ruimte voor starters en doorstromers - woningen die betaalbaar blijven, ook bij verkoop.

Amsterdam moet naar het voorbeeld van Wenen (‘Wohnbau Initiative’) meer woningen bouwen voor middeninkomens om de stad toegankelijk te houden voor mensen die het verschil maken.

Innovatiehoofdstad

Het is nu nog lastig voor te stellen, maar er komt een tijd waarin al onze energie uit hernieuwbare bronnen komt. De zon en wind gaan zorgen voor de stroom die nodig is om naar je werk te komen, je huis te verwarmen en te koken.

Wij willen ruim baan maken voor creatievelingen die willen bijdragen aan het oplossen van klimaatvraagstukken. Een nieuw tijdperk vraagt om een nieuwe manier van kijken naar de manier waarop we ons verplaatsen, voedsel produceren en energie opwekken. Volt wil dat de duurzame leiders van morgen zich vandaag al thuis voelen in Mokum. Ook de gemeente moet verantwoordelijkheid nemen bij het stimuleren van een vindingrijke economie.

De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor 18% van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk. Onze gemeente moet het goede voorbeeld geven met duurzame keuzes in haar inkoopbeleid. Het aanmoedigen van een circulaire economie begint bij een duurzame overheid.

We willen dat de gemeente het bedrijfsleven en de academische wereld samen- brengt en actief zorgt voor een klimaat dat duurzaam ondernemerschap stimuleert. Denk hierbij aan meer aandacht voor startup-programma’s, verblijfsvergunningen voor kenniswerkers en studenten en de ontwikkeling van een kennisdeelplatform.

Toerisme

Volt wil dat Amsterdam een open stad blijft, waar bezoekers zich welkom voelen en kunnen genieten van een divers aanbod in cultuur, horeca en winkels. De balans tussen de soms flinke druk van massatoerisme en de leefbaarheid voor de Amsterdammers is echter cruciaal. Het centrum wordt er een stuk leuker op als bewoners van de omliggende wijken zich daar ook weer op hun plek voelen.

We willen dat huiseigenaren die hun huis verhuren op populaire verhuursites een groter deel van de kosten op zich nemen voor de leefbaarheid van de stad.

Volt wil dat Amsterdam een regelmatig overleg start tussen de belangrijke Europese toeristensteden die ervaringen en best practices uitwisselen.
Onze programma's


Nederland wordt niet beter zonder Europa, Europa niet zonder Nederland.


Download hieronder ons programma om het nog eens rustig door te lezen.