4

De moderne hoofdstad


Inhoud

Navigeer door middel van het onderstaande menu eenvoudig online door ons verkiezingsprogramma. Bovenaan elke hoofdstuk pagina vind je dit menu. Klik op een hoofdstuk om dit te lezen.


4

De moderne hoofdstad

Amsterdam is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een hightech hoofdstad. Dit willen we stimuleren en er ook voor zorgen dat iedereen in de stad meedeelt in de voordelen, opdat de stad eerlijker en welvarender wordt. Dat begint bij toegang en bereikbaarheid: toegang tot bronnen waar je op kunt vertrouwen, bereikbaarheid van de voorzieningen van de gemeente, de vrijheid om via innovatieve en slimme mobiliteit te gaan en staan waar je wilt, tot aan onderwijs dat kinderen en volwassenen leert het beste uit zichzelf te halen.


De toekomst van Amsterdam

Aan de basis van een moderne stad ligt het delen van kennis. De volgende generatie in staat stellen zich te ontwikkelen, is cruciaal voor de toekomst van Amsterdam. We willen dat onze kinderen succesvolle, gelukkige en verantwoordelijke leden van de samenleving worden. Goed onderwijs is ook belangrijk voor integratie. Daarom stellen we een reeks pragmatische oplossingen voor om het onderwijs in de stad te verbeteren, waaronder:

Op de voorschool leren kinderen tussen de 2 en 4 jaar spelenderwijs. Om deelname aan te moedigen, wil Volt de verplichte bijdrage van ouders tot 120% van het minimumloon verlagen.

Het begeleiden van zij-instromers wordt een gemeenschappelijke taak, waarbij ervaren docenten van scholen met weinig tekorten zij-instromers begeleiden van scholen met hoge tekorten.

Extra aandacht voor scholen met achterstanden door het inzetten van extra begeleiders, trainingen en gastlessen over onder andere maatschappij en cultuur.

Volt wil dat er aandacht komt voor klimaatverandering op basis-, middelbare scholen en het MBO. Het bestaande lesmateriaal wordt aangevuld met nuttige elementen uit het Europese project Education for Climate Coalition.

Een nieuw lotingssysteem voor de middelbare school om de loting eerlijker en transparanter te maken en beter toegespitst op de wensen van ouder en kind. Minder willekeur, meer maatwerk.

Samenleven in het digitale tijdperk

De technologie die we tot onze beschikking hebben zorgt ervoor dat we dingen sneller en handiger kunnen regelen en dat we makkelijker met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Het nadeel is dat het voor de meer dan 100.000 laaggeletterden of oudere Amsterdammers moeilijk kan zijn om toegang te krijgen tot de middelen die ze nodig hebben. Dat vormt een drempel om deel te nemen aan de moderne maatschappij. Volt wil die drempel wegnemen zodat iedereen kan meedoen.

Daarnaast zien we de afgelopen jaren dat er een ware ransomwarepandemie heerst. Het is belangrijk dat zowel bedrijven als particulieren leren hoe ze zichzelf online weerbaar kunnen maken. Iedereen moet de middelen en kennis krijgen om actief deel te nemen aan onze digitale samenleving.

We zetten in op digitale inclusie. We ondersteunen (digitaal) laaggeletterden en geven ze de middelen die ze nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de moderne samenleving door bijvoorbeeld les te geven over cyber security (‘Hoe maak ik een veilig wachtwoord?’ en ‘Hoe kan ik mijn belastingaangifte online regelen?’).

We stellen daarnaast een wetenschapsfestival voor, een toegankelijk evenement op verschillende plekken in de stad, waarbij Amsterdammers in de wereld van de wetenschap kunnen duiken. De verschillende kenniscentra openen de deuren en nemen de bezoekers mee in het onderzoek dat ze doen naar de wereld van morgen.

De gemeente moet samen met maatschappelijke organisaties een leidende rol nemen als het gaat om het trainen van bedrijven en particulieren op het gebied van cyber security. Cybercrime kunnen wij alleen tegengaan door iedereen in onze samenleving weerbaar te maken.

Bereikbaar en in beweging

In 2019 besloot Amsterdam om vanaf 2030 geen voertuigen op benzine, diesel of gas meer toe te laten binnen de bebouwde kom en vanaf 2025 alleen nog uitstootvrije bedrijfsauto’s, taxi’s, bussen en brom- en snorfietsers.

Volt juicht de ambitie voor een uitstootvrij Amsterdam van harte toe. Wel zijn er vanwege de korte aanloop naar zo’n fundamentele koerswijziging mogelijke risico’s op het gebied van de persoonlijke financiële situatie, laadcapaciteit in de stad en de extra energiebehoefte.

Volt vindt het vanzelfsprekend dat in Amsterdam het Openbaar Vervoer en slimme (deel) mobiliteitsoplossingen integraal deel uitmaken van de stad. Niet enkel als betaal- bare alternatieven voor benzine- of diesel- auto’s, maar als essentieel onderdeel van een moderne metropool. Volt wil daarom vooral inzetten op de toegankelijkheid van heel Amsterdam en omstreken, via vernieuwende en slimme OV verbindingen in de stad en vanuit Amsterdam naar de omliggende randgemeenten.

We maken de Ring Rond: we trekken de metro van Isolatorweg door naar Noorderpark en sluiten die aan op de Noord- Zuidlijn.

Met de introductie van de A-lijn krijgt Amsterdam naar voorbeeld van veel andere Europese metropolen een effectiever vervoer tussen stadsdelen. Net zoals in Berlijn met de S-Bahn door een eigen trein met korte wachttijden, op het al bestaande spoor.

De schaarse ruimte in de stad moet benut kunnen worden door iedereen. We zetten daarom in op het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen in Amsterdam door meer gebruik te maken van parkeeroplossingen buiten de stad.

Volt zet in op invoering van een vernieuwd OV combiticket, waarmee voor overstappen van trein op ander OV geen dubbel opstaptarief meer geldt en reizigers die verder uit het centrum wonen meer korting kunnen krijgen. Of zij nu vaak of alleen incidenteel het OV pakken.
Onze programma's


Nederland wordt niet beter zonder Europa, Europa niet zonder Nederland.


Download hieronder ons programma om het nog eens rustig door te lezen.