5
De ziel van de stad


Inhoud

Navigeer door middel van het onderstaande menu eenvoudig online door ons verkiezingsprogramma. Bovenaan elke hoofdstuk pagina vind je dit menu. Klik op een hoofdstuk om dit te lezen.


5

De ziel van de stad

Goede kunst daagt je uit en stelt je inlevingsvermogen op de proef. Kunst scherpt de geest. Door te creëren, zingen, schrijven, schilderen en rappen, werken creatieve Amsterdammers aan een gezamenlijke taal en gedeelde ervaringen. Onze cultuur vertelt ons wie we als Amsterdammers waren, wie we zijn en wie we kunnen worden.

Een stad die wereldberoemd is om z‘n cultuurschatten moet daar zuinig op zijn. We moeten goed zorgen voor onze culturele sector, zeker na de dramatische gevolgen van COVID-19. De gemeente moet de huidige creatieve ecosystemen leren kennen en waar nodig structureel financieel ondersteunen om een levendige, diverse Amsterdamse cultuur voor de toekomst veilig te stellen.

We willen dat Amsterdam beter zorgt voor haar cultureel erfgoed, om zo het karakter en de cultuurhistorische waarde van de stad te beschermen. Zo vragen we de gemeente onder andere om erfgoed en cultuurhistorische waarden te verankeren in het nieuwe omgevingsplan.

Amsterdam moet een bruisende, creatieve stad blijven. Daarom vraagt Volt de gemeente de culturele sector extra te blijven ondersteunen zolang de gevolgen van de coronapandemie voelbaar zijn, waarbij er ook oog moet zijn voor makers en kleine ondernemers die het cultureel leven in Amsterdam mogelijk maken.

Volt kiest voor culturele ontplooiing en het doorbreken van culturele scheidslijnen, inclusief die tussen religies. Sport is een verbindend onderdeel van de Amsterdamse cultuur. We vragen de gemeente om vier keer per jaar sportdagen te faciliteren en financieren waarbij sportverenigingen hun deuren openen voor scholen.

Geïnformeerd en betrokken

Volt staat op Europees, landelijk en lokaal niveau voor een interactieve democratie. We willen dat Amsterdammers nu en Amsterdammers van de toekomst op transparante wijze inzage krijgen in belangrijke afwegingen en betrokken worden bij keuzes die direct invloed hebben op hun leven.

In de gemeenteraad worden veel beslissingen genomen die voor een heel lange termijn impact hebben op mensen in de stad, zogenaamde intergenerationele beslissingen. De methodiek van Future Design wijst mensen aan die de verre toekomst vertegenwoordigen wanneer er een debat of gesprek gevoerd wordt over zo’n intergenerationeel onderwerp. Dit kunnen mensen van buiten de raad zijn, maar ook intern kun je mensen aanwijzen die opkomen voor toekomstige generaties.

We steunen het gebruik van burgerberaden en willen een constant burgerforum naar voorbeeld van Ostbelgien en Aken. Democratische inspraak gaat wat ons betreft verder dan je zegje mogen doen. Het gaat om geïnformeerde keuzes kunnen maken om meer daadwerkelijke beslissingsmacht te krijgen over de dingen die jouw leven beïnvloeden.

Volt wil dat de besteding van de budgetten, die op wijk- en buurtniveau bij de gemeente beschikbaar zijn voor sociaal- maatschappelijke doelen, in de komende vier jaar bepaald kan gaan worden door de inwoners van die wijken en buurten. De gemeente bewaakt daarbij de recht- matigheid en ziet erop toe dat deze burgerbudgetten niet overschreden worden.

Naast de eerder genoemde veiligheid voor journalisten, pleit Volt ook voor een structurele ondersteuning van diverse en veelzijdige kwaliteitsmedia die de inwoners van Amsterdam voorzien van nieuws, achtergronden en context zodat inwoners altijd de juiste informatie beschikbaar hebben om geïnformeerde keuzes te maken.

We stellen voor dat de gemeenteraad eens per half jaar op locatie vergadert in een van de stadsdelen, buurtbewoners daarvoor uitnodigt en specifieke thema’s behandelt die spelen in die buurt.

Op incidenten reageren politiek en bestuur vaak met wensen en toezeggingen voor extra of nieuw beleid. Om te voorkomen dat goedlopende lijnwerkzaamheden, projecten of programma’s worden ontmanteld

of afgeschaald om te kunnen voorzien in nieuwe projecten of programma’s dient bij elk voornemen in een uitvoeringsparagraaf te worden aangegeven waar de benodigde capaciteit, zoals toezichthouders of handhavers, worden gevonden of weggehaald, dan wel uit kunnen worden gefinancierd. Volt pleit ervoor dat dit wordt ingevoerd vanaf de eerste dag dat de nieuwe gemeenteraad zitting neemt.
Onze programma's


Nederland wordt niet beter zonder Europa, Europa niet zonder Nederland.


Download hieronder ons programma om het nog eens rustig door te lezen.